Formularz zgłaszania nieprawidłowości do
OPTIMUS INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data (okres) zaobserowania nieprawidłowości
Opis nieprawidłowości
Twoje zawiadomienie zostanie wysłane do Koordynatora AML w OPTIMUS INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ