Formularz zgłaszania nieprawidłowości do
KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW WEC WITCZAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data (okres) zaobserowania nieprawidłowości
Opis nieprawidłowości
Twoje zawiadomienie zostanie wysłane do Koordynatora AML w KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW WEC WITCZAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA