Formularz zgłaszania nieprawidłowości do
B&N CENTRUM RACHUNKOWOŚCI I SZKOLEŃ Sp. z o.o.

Data (okres) zaobserowania nieprawidłowości
Opis nieprawidłowości
Twoje zawiadomienie zostanie wysłane do Koordynatora AML w B&N CENTRUM RACHUNKOWOŚCI I SZKOLEŃ Sp. z o.o.