Informacje o przetwarzaniu danych osobowych z formularza kontaktowego przez
"KSIĘGA" S.C. ANNA WIDAWSKA, ELŻBIETA MARCIŃCZYK
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Administrator "KSIĘGA" S.C. ANNA WIDAWSKA, ELŻBIETA MARCIŃCZYK (Aleja "Solidarności" 113/83, 00-140 Warszawa)
Cele przetwarzania
 • Realizacja kontaktu i przesłanie aktualnej informacji handlowej dotyczącej towarów lub usług oferowanych przez "KSIĘGA" S.C. ANNA WIDAWSKA, ELŻBIETA MARCIŃCZYK z wykorzystaniem danych umieszczonych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej: ksiega.pl.
Podstawa prawna przetwarzania
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego wynika z uzasadnionego interesu Administratora, tj. realizacji kontaktu z Panią/Panem [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
Kategorie odbiorców danych
 • Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Pracownicy "KSIĘGA" S.C. ANNA WIDAWSKA, ELŻBIETA MARCIŃCZYK.
 • Podmioty wykonujące na rzecz "KSIĘGA" S.C. ANNA WIDAWSKA, ELŻBIETA MARCIŃCZYK usługi zewnętrzne: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez "KSIĘGA" S.C. ANNA WIDAWSKA, ELŻBIETA MARCIŃCZYK.
Okres przechowywania danych
 • Dane będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na "KSIĘGA" S.C. ANNA WIDAWSKA, ELŻBIETA MARCIŃCZYK zobowiązań publicznoprawnych.
 • Do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie. Dane będą usunięte niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie.
Prawa związane z przetwarzaniem
 • Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Kontakt w sprawie RODO: "KSIĘGA" S.C. ANNA WIDAWSKA, ELŻBIETA MARCIŃCZYK (Aleja "Solidarności" 113/83, 00-140 Warszawa), email: ksiega@ksiega.pl
Informacje dodatkowe
 • Podanie danych, przed zawarciem umowy z "KSIĘGA" S.C. ANNA WIDAWSKA, ELŻBIETA MARCIŃCZYK nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez "KSIĘGA" S.C. ANNA WIDAWSKA, ELŻBIETA MARCIŃCZYK kontaktu z Panią/Panem.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez "KSIĘGA" S.C. ANNA WIDAWSKA, ELŻBIETA MARCIŃCZYK do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe "KSIĘGA" S.C. ANNA WIDAWSKA, ELŻBIETA MARCIŃCZYK nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.