Informacje o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby komunikacji marketingowej przez
Active Growth Justyna Pomykała
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Administrator Active Growth Justyna Pomykała (Racławówka 266a, 36-047 Niechobrz, Polska)
Cele przetwarzania
 • Marketing bezpośredni towarów i usług oferowanych przez Active Growth Justyna Pomykała
Dane przetwarzane email
Podstawa prawna przetwarzania
 • Realizowany przez Active Growth Justyna Pomykała prawnie uzasadniony interes: podejmowanie działań z zakresu marketingu bezpośredniego [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO]
Kategorie odbiorców danych
 • Podmioty wspierające Active Growth Justyna Pomykała w podejmowaniu działań z zakresu marketingu bezpośredniego
 • Pracownicy Active Growth Justyna Pomykała.
Okres przechowywania danych
 • Dane będą przechowywane przez okres podejmowania przez Active Growth Justyna Pomykała działań z zakresu marketingu bezpośredniego, jednak nie dłużej niż do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Prawa związane z przetwarzaniem
 • Prawo do żądania od Active Growth Justyna Pomykała dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia (zapomnienia) lub ograniczenia przetwarzania.
 • Zgodę cofnąć może Pani/Pan na stronie odmieni.one lub skontaktować się za pomocą adresu e-mail: justyna@justynapomykala.pl
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Kontakt w sprawie RODO: Active Growth Justyna Pomykała (Racławówka 266a, 36-047 Niechobrz, Polska), email: justyna@justynapomykala.pl
Informacje dodatkowe
 • Podanie danych, email, przed zawarciem umowy z Active Growth Justyna Pomykała nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez Active Growth Justyna Pomykała kontaktu z Panią/Panem.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez Active Growth Justyna Pomykała do państwa trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Active Growth Justyna Pomykała nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.