Informacje o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby komunikacji marketingowej przez
Domowe Zawirowania Agnieszka Pieniążek
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Administrator Domowe Zawirowania Agnieszka Pieniążek (ul. Mikołaja Kopernika 45, 21-100 Lubartów)
Cele przetwarzania
 • Marketing bezpośredni towarów i usług oferowanych przez Domowe Zawirowania Agnieszka Pieniążek
Dane przetwarzane imię i nazwisko, email
Podstawa prawna przetwarzania
 • Realizowany przez Domowe Zawirowania Agnieszka Pieniążek prawnie uzasadniony interes: podejmowanie działań z zakresu marketingu bezpośredniego [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO]
Kategorie odbiorców danych
 • Podmioty wspierające Domowe Zawirowania Agnieszka Pieniążek w podejmowaniu działań z zakresu marketingu bezpośredniego
 • Pracownicy Domowe Zawirowania Agnieszka Pieniążek.
Okres przechowywania danych
 • Dane będą przechowywane przez okres podejmowania przez Domowe Zawirowania Agnieszka Pieniążek działań z zakresu marketingu bezpośredniego, jednak nie dłużej niż do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Prawa związane z przetwarzaniem
 • Prawo do żądania od Domowe Zawirowania Agnieszka Pieniążek dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia (zapomnienia) lub ograniczenia przetwarzania.
 • Zgodę cofnąć może Pani/Pan na stronie domowezawirowania.pl lub skontaktować się za pomocą adresu e-mail: biuro@domowezawirowania.pl
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Kontakt w sprawie RODO: Domowe Zawirowania Agnieszka Pieniążek (ul. Mikołaja Kopernika 45, 21-100 Lubartów), email: biuro@domowezawirowania.pl
Informacje dodatkowe
 • Podanie danych, imię i nazwisko, email, przed zawarciem umowy z Domowe Zawirowania Agnieszka Pieniążek nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez Domowe Zawirowania Agnieszka Pieniążek kontaktu z Panią/Panem.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez Domowe Zawirowania Agnieszka Pieniążek do państwa trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Domowe Zawirowania Agnieszka Pieniążek nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.