Informacje o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby komunikacji marketingowej przez
FUNDACJA WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Administrator FUNDACJA WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ (ul. Krakowska 32, 45-075 Opole)
Cele przetwarzania
 • Marketing bezpośredni towarów i usług oferowanych przez FUNDACJA WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ
Dane przetwarzane imię i nazwisko, email
Podstawa prawna przetwarzania
 • Realizowany przez FUNDACJA WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ prawnie uzasadniony interes: podejmowanie działań z zakresu marketingu bezpośredniego [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO]
Kategorie odbiorców danych
 • Podmioty wspierające FUNDACJA WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ w podejmowaniu działań z zakresu marketingu bezpośredniego
 • Pracownicy FUNDACJA WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ.
Okres przechowywania danych
 • Dane będą przechowywane przez okres podejmowania przez FUNDACJA WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ działań z zakresu marketingu bezpośredniego, jednak nie dłużej niż do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Prawa związane z przetwarzaniem
 • Prawo do żądania od FUNDACJA WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia (zapomnienia) lub ograniczenia przetwarzania.
 • Zgodę cofnąć może Pani/Pan na stronie www.projektdobrytemat.pl lub skontaktować się za pomocą adresu e-mail: kontakt@wyplyn.pl
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Kontakt w sprawie RODO: FUNDACJA WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ (ul. Krakowska 32, 45-075 Opole), email: kontakt@wyplyn.pl
Informacje dodatkowe
 • Podanie danych, imię i nazwisko, email, przed zawarciem umowy z FUNDACJA WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez FUNDACJA WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ kontaktu z Panią/Panem.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez FUNDACJA WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ do państwa trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe FUNDACJA WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.