Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji przez
GROUPEUROSERVICE FK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Administrator GROUPEUROSERVICE FK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (Aleja Jana Pawła II 61 C/304, 01-031 Warszawa)
Cele przetwarzania
 • Prowadzenie procesu rekrutacyjnego z udziałem podmiotu danych
Podstawa prawna przetwarzania
 • Wyrażona przez podmiot danych zgoda na przetwarzanie danych osobowym celem prowadzenia procesu rekrutacyjnego z jego udziałem [art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO]
Kategorie odbiorców danych
 • Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Pracownicy GROUPEUROSERVICE FK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
Okres przechowywania danych
 • Dane będą przechowywane przez okres podejmowania przez GROUPEUROSERVICE FK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA działań związanych z prowadzeniem procesu rekrutacyjnego, jednak nie dłużej niż do momentu wycofania zgody przez podmiot danych.
Prawa związane z przetwarzaniem
 • Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Kontakt w sprawie RODO: GROUPEUROSERVICE FK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (Aleja Jana Pawła II 61 C/304, 01-031 Warszawa), email: kontakt@groupeuroservice.pl
Informacje dodatkowe
 • Podanie danych, przed zawarciem umowy z GROUPEUROSERVICE FK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez GROUPEUROSERVICE FK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA kontaktu z Panią/Panem.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez GROUPEUROSERVICE FK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA do państwa trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe GROUPEUROSERVICE FK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.